20.7.15

RECYCLING DESIGN 
Wystawa obrazow i elementow sztuki uzytkowej z odpadow stalowych.
Wiecej zdjec w Galerii