20.7.15

RECYCLING DESIGN 
Wystawa obrazow i elementow sztuki uzytkowej z odpadow stalowych.
Wiecej zdjec w Galerii


30.4.15

29.3.15Now is time to change a style a bit wchih means higher & thin.
Project of custom fixie bike - SF1 (Street Fighter) .
More photos & details follow on Bikes gallery.
I hope you like it.